متن سخنرانی هیات بانوان – تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

متن سخنرانی هیات #بانوان تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ عن علی (علیه السلام) قال: «یا کمیل ما من حرکه الا و انت محتاج فیها الی معرفه» «تحف العقول ص: ۱۷۱» علی «علیه السلام» به “کمیل ابن […]